Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Mail Space Facebook Instagram RSS

Lielā Talka Bebrenē ir notikusi

Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms 15 gadiem un tā ir izveidojusies par lielāko vides sakopšanas kustību Latvijā. Kustības vadmotīvs šogad ir "tīri – zaļi – ilgi", un tas atspoguļo talkas mērķi un uzdevumu veidot tīru, zaļu un ilgspējīgu vidi mums un nākamajām paaudzēm. Šodien, 30. aprīlī, daba bija ļoti labvēlīga un Lielās Talkas darbi Bebrenē ritēja bez aizķeršanās. Pie ambulances talkotāji ierīkoja košumdobi. Tika rakts, lasītas laukā nezāles un...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: otrdiena, 2024 gada 30. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielā Talka Bebrenes pagastā

Iet talkā ir sena latviešu tradīcija, kura ir atdzimusi ne tikai visā Latvijā, bet arī Pasaulē. Šogad Lielās talkas dienā - Bebrenē un Ilzē - pagasta aktīvākie cilvēki sanāca kopā, lai kārtējo reizi sakoptu vai labiekārtotu pagasta teritoriju. Jau piektdien, 21. aprīlī, Akmeņupes dabas takā čakli darbojās Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona no Lūznavas brašie karavīri. Tika uzstādīti jauni informācijas stendi, sakoptas ugunskura vietas un atjaunoti tiltiņi. Pēc labi padarīta darba talkas...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2023 gada 23. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielās talkas diena Bebrenē

Šogad Lielās talkas dienā, 30. aprīlī, Bebrenes pagastā bija iespēja darboties divās pagasta rīkotajās talkas vietās - Bebrenes vecajos kapos (Kapukalnā) un Akmeņupes dabas takā. Ilzes ciema kopiena sarīkoja savu talku, kurā ciema centra uzkopšanā iesaistīja lielus un mazus talkotājus. Savukārt jau piektdien “Kaupišķu” kapos pulcējās piederīgie, lai sakoptu kapsētas teritoriju. Bebrenes vecajos kapos piedalījās ne tikai vietējie bebrenieši, bet arī Ukrainas pārstāvji....

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2022 gada 2. maijs
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielās Talkas diena

Liels paldies visiem, kas šī gada Lielajā Talkas dienā pielika savu roku, lai Bebrene un tās apkārtne kļūtu vēl sakoptāka un skaistāka. Šogad talka nenorisinājās vienoti - katrs varēja izvēlēties savu sakopšanas vietu. Bebrenes pagasta „Cīrulīšu” un „Gundegu” māju iemītnieki parūpējās par savu māju apkārtni, Dvietes palienē tika sakoptas senas māju vietas. Kāds izvēlējās doties garā pastaigā gar pašvaldības ceļiem, piepildot līdzi paņemtos atkritumu...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2020 gada 18. maijs
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielā Talka Bebrenē ir notikusi

Lielā Talka 2019 ir notikusi! Paldies visiem Bebrenes un Ilzes iedzīvotājiem, kuri atsaucās uz aicinājumu un aktīvi talkoja. Šogad talkā Bebrenes pagastā piedalījās aptuveni 203 cilvēki. Saulīte staigāja pa zemes virsu un visiem talciniekiem bija labs noskaņojums un darba prieks. Pirmstalkas nedēļā aktīvi darbojās 98 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki. Talkas laikā tika sakopts sporta laukums un tam piegulošā teritorija, Bebrenes...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2019 gada 28. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Pulkā eimu, pulkā teku…

17.oktobra atvasaras diena bija izdevusies, jo gan jaunāki, gan vecāki talcinieki, čaukstot lapām un skanot smiekliem, tikās Labo darbu nedēļas ietvaros jaunizveidotajā Atpūtas vietā pie Bebrenes pagasta pārvaldes ēkas, lai sakoptu tās apkārtni. Bebrenes VP vidusskolas 1.-4.klašu skolēni un skolotājas kopā ar Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” dalībniecēm veidoja grandiozas dzeltenbrūno lapu kaudzes. Pateicībā par padarīto darbu seniori cienāja talciniekus ar tēju un saldajiem našķiem....

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: piektdiena, 2018 gada 19. oktobris
watch Atslēgas vārdi: Seniori, Talka

Talka 2018

Lielā Talka 2018 ir aizvadīta. Paldies Bebrenes un Ilzes iedzīvotājiem, kuri bija atsaucīgi un aktīvi talkoja. Šogad talkā piedalījās aptuveni 226 cilvēki. Savākti 152 maisi ar atkritumiem. Pirmstalkas nedēļā aktīvi darbojās 140 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni un darbinieki. Talkas laikā tika sakopta skolas ābeļdārza teritorija, sporta laukums un dienesta viesnīcas (upītes krasts un tam piegulošā teritorija) apkārtne. Piektdien mazie Bebrenes bērnudārza ķipari...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: trešdiena, 2018 gada 2. maijs
watch Atslēgas vārdi: Talka

Lielā talka 2017 Bebrenē

Visā Latvijā 22. aprīlī notikusi LIELĀ TALKA. Arī Bebrenē un Ilzē pagasta aktīvākie cilvēki darbojās pie sabiedrisko teritoriju uzpošanas un labiekārtošanas. Pirms talkas nedēļā muižas parkā un pie sporta stadiona čakli strādāja 95 Bebrenes VP vidusskolas skolēni ar skolotājiem un skolas tehniskie darbinieki. Savā teritorijā ļoti čakli darbojās arī 22 Bebrenes bērnu dārza bērniņi ar savām audzinātājām un tehniskajiem darbiniekiem. Mūsu senioru kluba ‘’Sidrabrasa’’ 11...

Skatīt visu ierakstu ››

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2017 gada 24. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka