Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Lielā talka – 2015

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2015 gada 27. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Talka Bebrenes pagasta teritorijā pagājusi ļoti rosīgi!
Gan 25. aprīlī, gan pagājušajā nedēļā, gan vēl uz priekšdienām, ļaudis aktīvi rosījās un arī vēl turpinās darboties pie apkārtējās vides labiekārtošanas un uzpošanas.

Uzsākts darbs pie „Akmeņupes dabas takas” atjaunošanas, kur sestdien darbojās 38 talcinieki. Nedēļas sākumā baznīcas draudzes mājas iedzīvotāji atjaunoja pakāpienus un tiltiņu vienā takas posmā. Arī skola, uzņēmēji un zemnieki ir apsolījuši uzņemties atbildību par takas atpūtas vietu, tiltiņu atjaunošanu un labiekārtošanu! Paldies visiem par upītes krasta sakārtošanu!

Aktīva darbošanās notika arī pie tilta pār Rupsīti, pie stadiona, parka alejā un pie dīķīša ar saliņu. Rosījās PII darbinieki, „Bebra serviss” darbinieki, TC darbinieki.

Liela rosība notika arī Ilzes ciematā, kur iedzīvotāji sakārtoja ābeļdārzu pie ūdenstorņa, ceļmalas un savāca atkritumus gar ceļiem.

Paldies visiem tiem, kuri atrod laiku, lai piedalītos sabiedrisko teritoriju labiekārtošanā!

img img img img
Novērtē ierakstu: