Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Bebrenes ciemata labiekārtošana

watch Publicēšanas datums: piektdiena, 2010 gada 19. novembris
watch Atslēgas vārdi: Remonts

Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projekts “Gājēju ietves jaunbūve. Bebrenes ciemata labiekārtošana” (Projekta iesnieguma Nr.10-03-L32100-000195)

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Ilūkstes novada pašvaldībā tuvojas noslēgumam iepriekš minētā projekta realizācija Bebrenē.

 

Projekta mērķis – nodrošināt Bebrenes pagasta iedzīvotāju un ciemiņu drošību un komfortu pārvietojoties ar kājām vai velosipēdiem un uzlabot Bebrenes centra estētisko pievilcību.

 

Projekta ietvaros tiek būvētas gājēju ietves, automašīnu stāvlaukumi, ierīkots ielu apgaismojums, izvietotas  norādes zīmes.


Projektu finansē:

  • ELFLA
  • Ilūkstes novada pašvaldība


1 kārta (foto 2009. gada novembris)

img img img img
Novērtē ierakstu: