Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Bebrenes dīķā tīrīšana

watch Publicēšanas datums: ceturtdiena, 2014 gada 9. janvāris
watch Atslēgas vārdi: Remonts, Parks

Gada nogalē sākta un pašreiz turpinās Bebrenes muižas kompleksa dīķa tīrīšana. Tīrīšanas darbi notiek Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” jeb „Aqua Life” ietvaros. Projekta 1. kārtā paredzēts veikt dīķa tīrīšanas un slūžu rekonstrukcijas darbus.

Gadu gaitā dīķa gultne ir aizsērējusi un ievērojami samazinājies dīķī esošais ūdens daudzums, kas rada nelabvēlīgus dzīvošanas apstākļus dīķī mītošajām zivīm, kā arī izveidojušais ūdenszāļu aizaugums nav estētiski pievilcīgs. Reizē ar dīķa gultnes tīrīšanu ir paredzēta esošo slūžu rekonstrukcija, jo esošās slūžu konstrukcijas ir nolietojušās un tāpēc nav iespējams regulēt dīķa ūdens līmeni.

Projekta rezultātā tiks atjaunots dīķa spoguļa laukums - 5857 m2, labiekārtota apkārtējā teritorija 2232 m2 platībā, nostiprināta krasta līnija 450 m garumā (tai skaitā krasta nostiprināšana ar koka pāļiem – 80 metri) un atjaunotas slūžas.

Perspektīvē plānots meklēt līdzekļus arī muižas dīķa teritorijas labiekārtošanas 2. kārtai, kurā paredzēts uzbūvēt jaunu tiltiņu pār Bebrupīti, pastaigu celiņus gar dīķi, izvietot soliņus un uzbūvēt laipu.

Bebrenes muižas kompleksa dīķa tīrīšanas un slūžu rekonstrukcijas projekta plāns. (PDF 717KB)
 

img img img img
Novērtē ierakstu: