Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Bebrenes pagasta senioru pēcpusdiena

watch Publicēšanas datums: ceturtdiena, 2014 gada 6. novembris
watch Atslēgas vārdi: Pasākumi, Seniori

Rudenīgajā 31.oktobra pēcpusdienā Bebrenes kultūras namā uz ikgadējo pēcpusdienu kuplā skaitā pulcējās Bebrenes pagasta seniori. Katra kopā sanākšanas reize ir īpaša, jo tie ir svētki, atkalredzēšanās prieks un kavēšanās brīnišķīgās atmiņās.

Ar jautrām dziesmām un nenopietniem stātiem koncertu sniedza Vaboles pagasta kultūras nama folkloras kopa „Vabales”. Tika sveikti seniori, kuri šogad ir svinējuši dažādas jubilejas. Pasākumā muzicēja bebrenieši- Antons Gičevskis ar akordeonu un dziedātājas Ilze Krasauska un Ineta Vasiļevska.

Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa pateicās senioriem par aktīvu darbošanos interešu kopās „Mare” un „Māra”, vokālajā ansamblī „Sarma” un deju kopā „Rudzupuķes”. Pasākuma dalībniekus sveica Ilūkstes novada sociālā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne.

Paldies par atbalstu senioru pēcpusdienas organizēšanā: Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņiem un skolotājām Ērikai Naglinskai un Anitai Jakubānei, Ilūkstes novada pašvaldībai, Bebrenes pagasta pārvaldei, Inesei Kiopei, Antonam Gičevskim, Ilzei Krasauskai, Inetai Vasiļevskai.

Bebrenes kultūras nama vadītāja Ināra Lapa

 


 

img img img img
Novērtē ierakstu: