Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Dvietes palienē atvesti zirgi un liellopi no Nīderlandes

watch Publicēšanas datums: piektdiena, 2012 gada 5. oktobris
watch Atslēgas vārdi: Dvietes paliene, Video

19. un 20. septembrī Dvietes palienes dabas parkā tika atvesti 31 liellops un 39 ‘Konik’ šķirnes zirgi, kas LIFE+ projekta „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene” ietvaros atceļojuši no Nīderlandes. Zirgi ir organizācijas FREE Nature (nodibinājums ekosistēmu atjaunošanai Nīderlandē) dāvinājums, tie ir atvesti uz Latviju no Reinas upes palienes. Liellopus, tajā skaitā astoņus hekus (Heka liellopus) un 23 ‘Highlander’ šķirnes lopus, LIFE+ projekta partneris ARK fonds no Nīderlandes iegādājās projekta ietvaros. Liellopi Nīderlandē dzīvojuši jūras palienē pie Reinas grīvas.

Liellopi un zirgi Dvietes palienes dabas parkā palīdz uzturēt atklātas zālāju platības. Izvēlētās šķirnes ir piemērotas dzīvei savvaļā visu gadu, līdz ar to tās vislabāk ierobežo pļavu aizaugšanu, aukstajā gada laikā barojoties arī ar krūmu atvasēm un mizu. Latvijā ganību dzīvnieki nodoti Dvietes senlejas pagastu apvienības īpašumā. Septembrī atvestie zirgi tika ielaisti augustā ierīkotajā 85 ha lielajā ganību aplokā Dvietes upes kreisajā krastā netālu no tās ietekas Skuķu ezerā, pie Zariņu salas, savukārt liellopi piebiedrojās jau esošajam ar ARK fonda atbalstu izveidotajam liellopu un zirgu ganāmpulkam Dvietes upes labajā krastā pie Putnu salas. Šajā ganāmpulkā šobrīd ir 54 zirgi (ieskaitot kumeļus) un 73 liellopi (ieskaitot teļus). Kopā visā Dvietes palienes dabas parkā palieņu zālājus šobrīd nogana 99 zirgi (ieskaitot kumeļus) un 105 liellopi (ieskaitot teļus).

img img img img
Novērtē ierakstu: