Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

LIELĀ TALKA 2014 ir notikusi!

watch Publicēšanas datums: otrdiena, 2014 gada 29. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

Pateicamies visiem Bebrenes un Ilzes iedzīvotājiem par atsaucību un aktīvo līdzdalību apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā.

Kopumā šogad talkas laikā tika savākti aptuveni 138 atkritumu maisi un talkā piedalījās gandrīz 249 cilvēki. Interesanti, ka strādāt gribētāji pat negaidīja Lielās talkas dienu, lai uzsāktu apkārtējās vides sakopšanu un kārtības nodrošināšanu – Bebrenes Romas katoļu draudze baznīcas un draudzes mājas teritorijas kopšanas darbus veica jau pirms Lieldienām – 15. aprīlī, savukārt Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas audzēkņi, skolotāji un darbinieki darbojās 2 dienas pirms Lielās talkas norises laika – 24. un 25. aprīlī.

Par laimi, laikapstākļi šogad talciniekus patiešām lutināja, jo visu Lielās talkas 2014 dienu spīdēja spoža saule. Pēc padarītā darba, talkas rīkotāji čaklos strādniekus cienāja ar siltu un gardu putru, kas ļāva atgūt darba laikā iztērētās spēka rezerves.

Taču Lielā talka nebeidzas ar gandarījumu par šajā dienā paveikto! Tas ir starta punkts visām turpmākajām 364 dienām līdz nākamajai Talkai. Visus turpmākos 12 mēnešus jādzīvo ar domu, ka, lai talkas dienā būtu mazāk teritoriju, kas jākopj, un mazāk atkritumu, kas jāsavāc, arī pārējās dienas gadā jārūpējas par skaistu un kārtīgu vidi savā dzīvesvietā un tās apkārtnes teritorijā.

 Paldies talkas dalībniekiem par aktivitāti un paveikto darbu!
 

Nr.p.k.

Talkotājs

Talcinieku skaits

Paveiktie darbi

Savākto maisu skaits

1.

K.S. Tehniskais centrs

5

Uzkopta „K.S. Tehniskais centrs” apkārtnes teritorija.

10

2.

SIA „Bebra serviss”

8

Uzkopta SIA „Bebra serviss” apkārtne, sastādītas puķes, ierīkots bruģis.

-

3.

Ilzes ciemata iedzīvotāji

20

Labiekārtota ciema teritorija.

28

4.

Jura Zviedrāna ģimene

5

Savākti atkritumi Bebrenes vecajos kapos un 1.pasaules kara upuru apbedījuma vietā.

13

5.

Pāvela Vuškāna ģimene

3

Salasīti atkritumi gar ceļa Bebrene – Eglaine ceļamlām.

5

6.

PII „Zvaniņš” Bebrenes filiāle

7

Savākti atkritumi PII teritorijā un apkārt tai.

4

7.

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

135

Talkotāji strādāja 24. un 25. aprīlī.

Paveikti darbi:

  • Veterinārās klīnikas apkārtnes uzkopšana, sakopa ceļmala.
  • Teritorijas uzkopšana pie lapenes un dīķa.
  • Stadiona teritorijas uzkopšana.
  • Skolas teritorijas uzkopšana. Sporta laukuma, skolas ābeļdārza, ceļa malas parkā uzkopšana.
  • P.Sukatnieka ,, Apsītes”. Sagatavoja vietu zālienam: savāca akmeņus un koku saknes, novāca ziemas piesegumu.
  • Pirmās Bebrenes skolas piemiņas vietas uzkopšana. Izzāģēja vecos krūmus, sagrāba lapas.

20

8.

Bebrenes Romas katoļu baznīcas draudze

25

Talka norisinājās jau pirms Lieldienām, 15. aprīlī. Tika sakopta teritorija apkārt baznīcai un draudzes mājai, sagrābta vecā zāle posmā no draudzes mājai līdz pat upītei, uzrušinātas puķudobes un savākti atkritumi.

6

9.

Bebrenes pagasta iedzīvotāju grupa

41

Labiekārtota Bebrenes katoļu un luterāņu kapsētu teritorija, savākti atkritumi kapsētās.

52

kopā

249

138

 

img img img img
Novērtē ierakstu: