Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Lielā talka 2016 Bebrenes pagastā

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2016 gada 25. aprīlis
watch Atslēgas vārdi: Talka

PALDIES visiem aktīvajiem un atsaucīgajiem Bebrenes pagasta ļaudīm, kuri ziedoja savu laiku, darbasparu un enerģiju, lai mūsu pagasts kļūtu vēl skaistāks un sakoptāks! PALDIES, ka darbojāties pie sabiedrisko teritoriju sakārtošanas un labiekārtošanas. Īpašs PALDIES visiem tiem, kuri ziedoja savu sestdienu un talkoja tieši 23. aprīlī līdz ar visu pārējo Latviju! Šajā dienā visaktīvākā rosība bija pamanāma Akmeņupes takā, Ilzes ciemata centrā, pie KS ‘’Tehniskais centrs’’. Pirmstalkas nedēļā aktīvi darbojās Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni un darbinieki. Arī mūsu visjaunākā paaudze no Bebrenes bērnudārza grupiņas pa ciemata centru palīdzēja savākt papīrus un plastmasas. 

Arī nākošgad visi tiks gaidīti kādā no sabiedriskajām teritorijām uz LIELO TALKU! MŪSU LATVIJA, MŪSU BEBRENE lūdz ziedot tikai vienu savu brīvdienu, lai godam sagaidītu tās 100 gadi.

 

img img img img
Novērtē ierakstu: