Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Bebrenes pagasta karte

 


Apskatīt Bebrenes karti palielinātā formātā

 

 

Pagasta teritorijā atrodas 8 ezeri - Ilzes, Kaminčas, Dzeņuška, Cabišku, Diņģeļkalna, Līkuma, Dziļais un Rupsītis.
Pagasta kopējā platība 10277,5 ha, no tiem 6328 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2550 ha meži, 173 ha ūdeņi, 1226,5 ha pārējās zemes.