Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Profesionālā izglītība Bebrenē (1960.-1969.)

watch Publicēšanas datums: sestdiena, 2021 gada 23. janvāris

60-tie gadi – Bebrenes veterinārā tehnikuma brieduma gadi. „Mācību saimniecības kopplatība sasniedza 376 ha, bet izmantojamā zeme – 254 ha. Pēc iegūtām ražām Bebrene salīdzinājumā ar citiem lauksaimniecības tehnikumiem ieņēma vienu no pirmajām vietām republikā. No viena hektāra te visvairāk ievāc kartupeļus, cukurbietes, kukurūzu un sienu. Galvenās lopkopības nozares tehnikumā ir piena lopkopība, liellopu un cūkgaļas ražošana. Uzceltas jaunas liellopu un cūku fermas, lopbarības šķūnis un noliktava. Iegādātas trīs kravas automašīnas, deviņi traktori un citas lauksaimniecības mašīnas.”(Arnolds Auziņš. Reklāmas buklets „Bebrenes veterinārais tehnikums”, R., 1968.)

Šajā desmitgadē tika ierīkota estrāde, nodota ekspluatācijā 3-stāvu kopmītne un iekārtots sporta komplekss – stadions, sporta laukumi, paviljons un sporta zāle ar ēdnīcu. Uzsāka darbību veterinārā klīnika ar lekciju telpu amfiteātra veidā, modernu operāciju zāli, laboratoriju, aptieku un stacionāru slimajiem dzīvniekiem. Lielu ieguldījumu tehnikuma saimnieciskās darbības un profesionālās apmācības jomā deva direktori Ludvigs Klopovs, Juris Silavs, mācību saimniecības pārvaldnieks Ignats Mihailovs un direktora vietniece mācību darbā Lolita Dunde. Tehnikumu absolvē 531 veterinārfeldšeris. Mācību laikā katrs audzēknis iegūst arī mākslīgās apsēklošanas tehniķa tiesības, apgūst motociklu, automašīnu un traktoru vadīšanas māku.

Bagāta, daudzpusīga un interesanta ir tehnikuma audzēkņu, skolotāju un darbinieku dzīve – vokālie ansambļi, koris, dramatiskā kopa, deju kolektīvs, estrādes orķestris, foto pulciņš, sporta sekcijas un citas sabiedriskās aktivitātes. Par tradīciju ir kļuvusi svinīga pasu izsniegšana, tehnikuma karoga nodošana 1.kursam 4.kursa izlaiduma dienā, Pilngadības svētki, kursu vakari, Jaungada karnevāli, tehnikuma absolventu salidojumi jūnija pirmajā svētdienā, ekskursijas, pavasara krosi, dažādas sacensības un skates. Sporta jomā augstus sasniegumus uzrāda daudzi audzēkņi – 1.,2.,3.sporta klases ieguvēji: Valija Ancāne, Anna Freija, Dzintra Oša, Emīlija Reine, Irēna Vārslavāne, PSRS sporta meistare Skaidrīte Vēbere, Ivars Dilāns, Pēteris Polkovņikovs, Jāzeps Rimeicāns, Zenons Valpēteris un citi.

No fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem.

img img img img