Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Profesionālā izglītība Bebrenē (1990.-1999.)

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2021 gada 25. aprīlis

Pēc 1991.gada sovhoztehnikuma reorganizācijas Bebrenes lauksaimniecības tehnikuma mācību saimniecības kopplatība palika 316 ha zemes, uz kuras tika uzturēti 126 liellopi un 60 cūkas. Tehnikumam piederēja 4 smagās un 2 mācību automašīnas, mikroautobuss un 10 traktori, kā arī atsevišķi lauksaimniecības agregāti un tehnika. Vidējais audzēkņu skaits nepārsniedza 200. Audzēkņu rīcībā bija 33 mācību kabineti, laboratorijas un darbnīcas, kas tika izvietoti galvenajā mācību korpusā, vecajās un jaunajās kopmītnēs, bijušajā kantorī un veterinārajā klīnikā.

Mainoties situācijai valstī un profesionālās izglītības sistēmā, mainījās arī tehnikuma nosaukumi. Paralēli veterinārmedicīnas speciālistu sagatavošanai tehnikumā pakāpeniski uzsāka arī citu profesiju apmācību: lauku māju saimniece, mācīts laukstrādnieks/laukstrādniece, mazā uzņēmuma grāmatvedis, lauku mājamatnieks, bet veterinārfeldšera specialitāti nomainīja pret veterinārārsta asistentu. „Pamats visam darbam ir veterinārās izglītības prestiža celšana valsts līmenī un pārdomāta veterinārās izglītības posmu realizēšana dzīvē, samērojot tos novados. Vēlamies izglītot lauku jauniešus, lai tie būtu zinoši, prastu saimniekot, saprastu veterinārārsta norādījumus un sniegtu palīdzību, ja tā nepieciešama arī kaimiņa kūtī.” („Kā klājas veterinārārstam Latgalē?” – Intervija ar Valsts Bebrenes lauksaimniecības tehnikuma direktoru Aivaru Skrindu. Veterinārais Žurnāls. 1997.2.)

Šajā desmitgadē tehnikuma audzēkņi uzsāka kārtot Centralizētos eksāmenus vispārizglītojošajos(CE) un profesionālajos(CPKE) mācību priekšmetos, lai iegūtu vidējo profesionālo izglītību atbilstoši Izglītības likuma prasībām. Pēc 50 gadu pārtraukuma atkal varēja apgūt 2/3-gadīgās arodizglītības programmas. Svarīgs notikums izglītības sistēmas pilnveidošanas jomā bija saistīts ar mūsdienīgu informāciju un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu apmācības procesā un Interneta pieslēgumu, kas ļāva izveidot tehnikuma mājas lapu: www.bebrene.lv. Sākās krāsaino bilžu ēra, kas deva iespēju kvalitatīvāk reklamēt profesiju piedāvājumu un atspoguļot tehnikuma mācību, audzināšanas un ārpusklases darba dzīvi masu informācijas līdzekļos. Skolotāju kolektīvs papildinājās ar atbilstošiem speciālistiem jauno izglītības programmu apmācības nodrošināšanai. Par mūža ieguldījumu veterinārmedicīnā Sudraba skalpeli saņēma Paulis Dunde un Jānis Putnis. Pateicoties Ārija Kaktiņa nenogurstošajai enerģijai vairāk kā 30 gadu garumā audzēkņu vokālie ansambļi un kori guva godalgotas vietas republikas mēroga skatēs.

Zemkopības ministrija sāka rīkot lauksaimniecības mācību iestāžu konkursu „Zemes meita. Zemes dēls”. Draudzības svētki, kas uzsāka savu gājumu 1966.gadā, pārtapa par Zemes svētkiem, bet vēlāk par Amatnieku svētkiem. Turpināja pilnveidoties daudzas tradīcijas, bet radās arī jaunas. 1995.gada 19.augustā tehnikumā pulcējās aptuveni 500 bijušie, esošie pasniedzēji un darbinieki, absolventi, lai piedalītos kārtējā desmitgades salidojumā. Skolotāju dienai veltītos svētkus sāka organizēt audzēkņu pašpārvalde. Nepieradinātās modes skates, 1.kursa „iesvētīšana”, kā arī audzēkņu darināto rokdarbu, tautas tērpu izstādes un ēdienu galda klājumi kļuva par Bebrenes tehnikuma dzīves neatņemamu sastāvdaļu.

No fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem.

img img img img