Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”

watch Publicēšanas datums: sestdiena, 2021 gada 13. marts
watch Atslēgas vārdi: Seniori

Projekta “Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” mērķis ir paaugstināt vecākā gada gājuma iedzīvotāju iesaisti brīvprātīgajā darbā, veicināt to pilsonisko aktivitāti un atbildību, kā arī sekmēt starppaaudžu mācīšanās pieredzi un NVO sadarbību Vidzemes, Latgales un Zemgales reģionos. Projekta ietvaros 5 novados un 1 republikas pilsētā 3 plānošanas reģionos (Vidzeme, Latgale, Zemgale) vismaz 120 senioriem tiks dota iespēja aktīvi iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā un piedalīties apmācībās, kas sekmēs viņu zināšanu un prasmju paaugstināšanos. Veicot brīvprātīgā darba aktivitātes, seniori sniegs atbalstu vismaz 300 iedzīvotājiem, atvieglojot to ikdienu, daloties ar savām zināšanām un prasmēm, tādējādi sekmējot viņu dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

Senioru aktivitātes koordinēs un visa veida atbalstu projekta laikā sniegs Latvijas Sarkanā Krusta reģionālās komitejas pārstāvis sadarbībā ar LSK komiteju koordinatoriem. Daugavpils-Ilūkstes novadu komiteja ir viena no tām organizācijām, kas dos savu ieguldījumu projekta rezultātu sasniegšanā 2021.gada laikā. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts savu darbību ir uzsācis ar Sieviešu dienai veltīto pasākumu, kura gaitā Ilūkstes un Bebrenes vientuļās sievietes saņēma Ilūkstes novada pensionāru biedrības valdes un Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas aktīva sagatavotās dāvanas.

Ērika Naglinska - projekta koordinatore

img img img img
Novērtē ierakstu: