Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Dabiskā ganīšana Dvietes palienē

Latvijai jau 10 gadus ir dota vēsturiska iespēja dabas teritorijās atjaunot savvaļas zirgu un citu lielo zālēdāju populāciju. Noganīšana ar nosacīti savvaļā turētiem lielajiem zālēdājiem ir ļoti populāra dabas teritoriju apsaimniekošanas metode Nīderlandē. Nu jau arī Latvijā daudzās vietās cenšamies dabai draudzīgā veidā saglabāt augiem un dzīvniekiem vajadzīgās atklātās pļavu platības.

Dabas parkā „Dvietes paliene” kopš 2006. gada dzīvo Konik Polski šķirnes savvaļas zirgi un Highlander šķirnes liellopi. Tie ir labi pļavu „apsaimniekotāji”. Dabisko palienes pļavu noganīšana ar lielajiem zālēdājiem ir nozīmīgs dabas daudzveidības saglabāšanas pasākums, jo mitrās un ciņainās pļavas, ko agrāk pļāva ar rokām, mehanizēti apkopt ir gandrīz neiespējami. Tās pakāpeniski aizaug, samazinās augiem un dzīvniekiem piemērotu dzīvotņu platības. Lielo zālēdāju galvenais darbs ir nepieļaut palieņu pļavu aizaugšanu, uzturēt tās atklātas un dot iespēju dabas vērotājiem iepazīt savvaļas dzīvnieku dzīvi.

Lielie zālēdāji uzturas ganībās visu gadu, tie nav izvēlīgi barības ziņā: vasarā barojas ar zāli, krūmu atvasēm, jaunajām niedrēm, bet ziemā tie labprāt ēd veco zāli, koku un krūmu zarus, mizas. Ar sienu piebaro visnelabvēlīgākajos apstākļos bargās ziemās.

Liellopu šķirnes krusto, lai tās saglabātu Latvijas vēsturisko šķirņu gēnus, pielāgotos vietējiem apstākļiem, izkoptu tauru izturību un pieticību.

Šobrīd dabas parkā ierīkoti aploki ~230 ha platībā – Putnu salas aploks ~150 ha, Zarinku salas aploks ~80 ha. Dabisko palieņu pļavu atjaunošanai un saglabāšanai dabas parkā „Dvietes paliene” jāturpina palielināt dabiskās ganīšanas teritorijas.

Ekskursanti pie savvaļas zirgiem un govīm tiek gaidīti visos gadalaikos!

Ekskursijas dabas parkā „Dvietes paliene” notiek tikai gida pavadībā, tādēļ pirms došanās pie dzīvniekiem lūdzam Jūs sazināties ar mums un pieteikt ekskursiju.

Dodoties ekskursijā pie savvaļas zirgiem un govīm jārēķinās vismaz ar 1 stundu laika un ~ 2 km garu pastaigu dabā, svaigā gaisā. Lūdzam sagatavoties pastaigai dabā, izvēlieties laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Ņemiet līdzi fotoaparātus un binokļus!

 

 
Bebrenes pagasts,
Augšdaugavas novads
Tālr.: +371 26109353 vai +371 20219770
img img img img