Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

IN MEMORIAM Aivars Štrauss

Aivars Štrauss

(06.10.1960 – 24.06.2022)

 


Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
(Ā. Elksne.)

 Aivars Štrauss

24. jūnija saulgriežu pilnbriedā mūžībā ir devies ilggadējs pagasta pārvaldes šoferis, atsaucīgs cilvēks, savas dzimtenes patriots Aivars Štrauss. Kad sirds klusē, tad runā atmiņas un padarītie darbi. Daudzus gadus Aivars ir bijis mūsu vidū ar īpašu degsmi un aizrautību gan darbā, gan daudzajos vaļaspriekos, ar kuriem priecēja iedzīvotājus tuvā un tālākā apkaimē. Mēs viņu atcerēsimies kā sirsnīgu un jautru kolēģi, kā smaidīgu un profesionālu šoferi, kā retro tehnikas popularizētāju un kolekcionāru un cilvēku ar plašu un dzimteni mīlošu sirdi.

 

Kad lielo sāpi izraud sveces, lai mūsu patiesā līdzjūtība palīdz pārvarēt zaudējuma smagumu Aivara Štrausa tuviniekiem.

img img img img