Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

IN MEMORIAM Ināra Vilciņa

Ināra Vilciņa

(28.02.1939. – 19.02.2024.)


Un tomēr kaut kas paliks
Pēc cilvēka dzīves pļavā –
Vai zieds, vai smilga pelēkā,
Vai bites dziesma kļavā.

 

2024. gada 19. februārī mūžībā aizgājusi ilggadējā mūsu pagasta padomes priekšsēdētāja Ināra Vilciņa. Ināras kundze dzimusi 1939. gada 28. februārī, Jūrmalā. Pēc Lauksaimniecības Akadēmijas beigšanas 1964. gadā, sāka darbu kolhozā Bebrenē, par galveno zootehniķi.

Darbs bija smags un izaicinājumu pilns. Viņas centīgais un aktīvais darbs kolhoza labā tika pamanīts, un 1973. gadā viņa tika ievēlēta par pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāju. Strādājot kolhozā, Ināra izveidoja ģimeni, kurā piedzima divi dēli - Uldis un Aivars.

 

Ināra Vilciņa

 

Bebrenes pagasta vadībā viņa bija no 1973. gada līdz 1994. gadam, vēl četrus gadus Ināras kundze nostrādāja par sociālo darbinieci. Kā pagasta vadītājai, viņai bija liela autoritāte starp darbiniekiem un iedzīvotājiem. Katrs pagasta iedzīvotājs tika uzklausīts un iespēju robežās atbalstīts. Kad pienāca pārmaiņu laiks 80. gadu beigās, viņa aktīvi atbalstīja Tautas frontes dibināšanu Bebrenes pagastā. 1990. gadā deputāti I.Vilciņas vadībā pieņēma lēmumu atjaunot Brīvības pieminekli Bebrenē. Šis solis bija ļoti drosmīgs, ņemot vērā tā laika notikumus un tomēr 1994. gadā 15. maijā piemineklis pie Bebrenes vidusskolas tika svinīgi atklāts.

Dodoties pelnītā atpūtā Ināras kundze atgriežas savā dzimtajā pusē - Jūrmalā. Visus šos gadus tika uzturēti sakari ar Bebrenes pagastu, kurā tika uzsāktas pirmās darba gaitas, aizvadīti skaisti un radoši dzīves gadi. Pagasta iedzīvotāju un kolēģu atmiņā viņa vienmēr paliks kā laipna, smaidīga, izpalīdzīga, ar lielisku humora izjūtu apveltīta vadītāja.


Dziļās sērās noliecam galvas Ināras Vilciņas
dzīves un darba mūža priekšā.

  Bebrenes pagasta pārvalde

 

img img img img