Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Rotaļu un sporta laukuma izveide

watch Publicēšanas datums: pirmdiena, 2012 gada 16. jūlijs
watch Atslēgas vārdi: Remonts

Biedrība „Bebrenes nami” īstenoja projektu „Bebrenes publiskā bērnu un jauniešu rotaļu un sporta laukuma izveide un apkārtnes labiekārtošana”. Jau pavasarī sākās darbi un tika uzstādīti rotaļu un vingrošanas elementi, kā arī soliņi, kur atpūsties un pieskatīt savas atvases arī vecākiem. Projekta tiešais mērķis ir izveidot rotaļu laukumu Bebrenes pagastā. Projekta kopējās izmaksas 6725.00 LVL, publiskais finansējums 6052.49 LVL, Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējums 672.51 LVL. Rotaļu un sporta laukums uzstādīts Bebrenes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Gundegas” un „Cīrulīši” īpašniekiem piederošajā teritorijā, tāpēc, lūgums, apmeklētājiem saudzīgi izturēties pret rotaļu laukumu un tā teritoriju. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" finansiālo atbalstu.

 

img img img img
Novērtē ierakstu: