Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Sēlijas karoga pacelšana Bebrenes pagastā

watch Publicēšanas datums: otrdiena, 2021 gada 25. maijs
watch Atslēgas vārdi: Pasākumi

Esiet sveicināti šajā īpašajā dienā, 25.maijā, – Sēlijas karoga pacelšanas dienā Bebrenes centrā! Tas ir par godu tam, ka tieši šobrīd Latvijas Republikas Satversmes tiesā tiks sākta triju novada pašvaldību – Ilūkstes, Babītes un Auces – pieteikumu par gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas apstrīdēšanu izskatīšana.

Sēlija, agrāk saukta arī par Augšzemi, ir viena no piecām vēsturiskajām zemēm. 20. gadsimta sākumā Sēliju pieskaitīja Zemgalei un to veidoja Ilūkstes un Jēkabpils apriņķi. Mūsdienās ir izveidota Sēlijas biedrība un ir oficiāls Sēlijas karogs, kurā, kā redzat, ietverta sarkanā, baltā un zaļā krāsa. Karmīnsarkanā krāsa ir asiņu, baltā kultūras un gara vērtību, bet zaļā – zemes un zemniecības krāsa, kas ir seno sēļu tautas ētiskais un etniskais pamats.

Karmīnsarkanā krāsa simbolizē mūsu senču asinis, tas par ko kādreiz ir cīnījušies, cietuši un lējuši asinis mūsu senči. Cerēsim, ka mums asinis nebūs jālej, bet būs jāstrādā. Karoga apakšdaļā man liekas, ļoti piemērotā un jaukā tonī, ir zāles un pļavas krāsa. Cerēsim, ka mūsu lauksaimniecība neiznīks. Tā ir ne tikai mūsu tautas ekonomiskais pamats, tā zināmā mērā ir arī mūsu tautas ētiskais un etniskais pamats. Vidū kā balta josla vijas kultūra un izglītība. Tā ir šaurāka un tomēr ļoti nozīmīga. Taču to mēs varētu saukt arī par Daugavas joslu.

Karogs norāda uz piederību. Cerams, ka tas aicinās daudzus jo daudzus no mums uzzināt savu piederību, izcelsmi un radīs stipru savas piederības sajūtu šim Latvijas visskaistākajam novadam - Sēlijai, kurā dzimuši, dzīvojuši, skumuši, priecājušies, cietuši un cīnījušies mūsu tēvi, vectēvi un viņu senči.

Karogs ir atšķirības zīme. Kopsim savas bagātības, savas sēliskās atšķirības, savu kultūrvidi, lai Sēlija mirdz savā spožumā un īpatnībā blakus citiem lepnajiem novadiem! Tāpēc svarīgi apzināties jau sasniegto, balstīties uz senajām, iekoptajām tradīcijām un vērtībām, saglabāt tās un veidot tālāk. Lai varētu lepni teikt - tas ir tikai Sēlijā. Sēlija ir ne tikai Augšzeme, Augškurzeme, Daugavas kreisais krasts, bet zināmā mērā arī Madona, visas sēliskās izloksnes gar Aivieksti. Viss kopā – tā ir Latvija.

Senajos tautasdziesmu tekstos vārdam "karogs" bijušas divas nozīmes — izrakstīts audums, ko nes karapulka priekšgalā, un arī karaspēka vienība. Sēlijas karogs pacelts sēļu vienību aicināšanai uz kauju. Tikai šodien tas nav karaspēka, bet gan gara spēka karogs, un tas aicina uz pacietīgu, neatlaidīgu cīņu, soli pa solim par mūsu novadu, par mūsu bērnu nākotni.Tās būs kaujas mūsu pašu apziņā, pašu prātos un sirdīs. Tā būs cīņa ne tikai par mūsu izcelsmes apzināšanos, bet pret vienaldzību un moderno devīzi "Nav mana problēma".

Par godu mūsu karogam un savai sēļu identitātei mēs esam šodien šeit sapulcējušies. Dziedāsim Ilūkstes novada himnu un pacelsim karogu. Vienosimies dziesmā par mūsu novadu!

Maija Lasmane

img img img img
Novērtē ierakstu: